2012/09/26

някакво самотно.Η ποίηση είναι
        η πιο σκληρή 
                    μοναξιά!*


Поезия – на красотота глас

Поезия - на мисълта ми пристан,
погалих те с душата си ранена
и погледът до болка те поиска,*
познал у тебе тъжната вселена.
Поезия - в началото бе ти,
а краят днес изтича от дланта ми.
Запазих те в дъгата от мечти,
когато дъжд обсипа песента ми.

Поезия - на любовта копнеж
по устните ти начерта бразди,
нежни като фреските от скреж
пред погледа на падащи звезди.
Поезия - на красотата глас
в светъл блян от мигове трепти.
С твойта сила ще угасна аз,
в мойта слабост ще изгрееш ти...

26.09.2012


 *Поезията е най-тежката самота. ("Η ποίηση" του Γιώργου Στογιαννίδη)

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS