2013/04/27

'Safe Haven' by Nicholas Sparks: REVIEW


“Every couple needs to argue now and then. Just to prove that the relationship is strong enough to survive. Long-term relationships, the ones that matter, are all about weathering the peaks and the valleys.”  

“Everyone has a past, but that's just it--it's in the past. You can learn from it, but you can't change it.” 

“Maybe I don't want to be defined by what I do. Maybe I'd like to be defined by what I am.” 'Safe Haven' е поредната книга на Никълъс Спаркс, която просто ме оставя безмълвна. Как е възможно този човек да пише толкова хубаво?! 

Книгата я прочетох преди няколко месеца, но така и не ѝ написах рецензия. Нещото, което ме провокира да го направя, беше факта, че преди няколко дни гледах и филма, който чаках от толкова много време.

Няма да описвам самия сюжет, тъй като усещам, че каквото и да кажа, ще е малко и недостатъчно да изградя цялостна картина на книгата. Единственото нещо, което ще кажа, е че това беше наистина най-тъмната книга на Спаркс, която бях чела. Този човек отново успя да ме изненада и то наистина много приятно, защото такъв сюжет определено не бях очаквала от него! 

От друга страна книгата притежава всичките качества, които толкооова много харесвам в творчестовото на Спаркс. Той представя героите реалистично, по такъв начин, че всеки един човек може да се свърже с тях и да открие общи черти. Героите му са обикновени хора, които преживяват ситуации, които могат да се случат на всеки един от нас. Също така обожавам факта, че чрез главните герои писателят дава надежда на всички, че можем да бъдем силни, да преследваме мечтите си и най-важното да се борим за любовта ни. Специално Кейти (която е главната героиня) е един много силен образ, който успява да избяга и в последствие да се пребори с миналото си. И в крайна сметка да открие щастието в любота, която толкова отчаяно е търсила. По този начин Спаркс доказва (за пореден път!), че всичко е възможно и никой никога не бива да се отказва. 

Никълъс Спаркс отново успя да ме накара да 'вляза' в самата книга. Имаше моменти, когато се смях. плаках, страхувах се... Определено това е книга, която ще остане в мен и съм сигурна, че ще я препрочета някой ден. Защото това е книга, която си струва да бъде прочетена и препрочетена и никога няма да ми омръзне.

А колкото се отнася до филма - останах много приятно изненадана, че следваше по-голямата част от книгата, а това всички знаем, че не се случва доста често. Освен това филмът успя да предаде чувствата, които съм изпитвала, докато чета книгата и това със сигурност е още един плюс. И за последно - Джош Дюамел! Той просто е перфектният Алекс ❤

_____________________________________________

Once again Nicholas Sparks leaves me speechless with his book 'Safe Haven'. How can this man write such good books?

I read the book a few months ago, but never wrote a review on it. What provoked me to do it was the fact that a few days ago I watched the movie, which I've been waiting for so long.

I will not describe the plot itself, as I feel that whatever I say will be little and insufficient to build a comprehensive picture of the book. The only thing that I will say is that this was indeed the darkest Sparks' book that I have ever read. This guy managed to surprise me once again because this was a story that I was definitely not expecting it!

On the other hand the book has all the characteristics that I like in Sparks' work. It presents realistic characters in a way that everyone can connect with them and find commonalities. His characters are ordinary people who are experiencing situations that can happen to any of us. Also I love the fact that through the main characters the writer gives hope to all of us that we can be strong, we can pursue our dreams and most importantly fight for our love. Katie
especially (who is the main character) is a very strong character who manages to escape and eventually to fight with her past. And in the end she finds happiness in the love that she was so desperately searching for. Thus Sparks proves (yet again!) that anything is possible and no one should never give up.

Nicholas Sparks once again managed to get me to 'go' in the book. There were times when I laughed,
I cried, I was afraid ... This is definitely a book that will stay with me and I'm sure that'll reread it someday. Because this is a book that is worth to be read and re-read and I will never get tired of it!

As regards to the movie - I was left very pleasantly surprised that it follows the most parts of the book and we all know that does not happen very often. Moreover, the film managed to convey the feelings that I felt as I read the book and this is certainly another plus. And last - Josh Duhamel! He's just the perfect Alex!


"There's no safer place for you than here with me!"

2013/04/21

Written from the bottom of my soul.

Ще ми се да ти напиша нещо хубаво. Нещо наистина хубаво. Винаги е така. Чувството. Много ти се иска да излезе добре, обаче никога не си сигурен дали ще се получи. Нещата, които чувстваш са нормални човешки емоции, но толкова дълго и всеобхватно са били описвани от всички хора досега, през всички векове, толкова отдавна, че вече някак звучат прекалено изтъркано. Бледи са. А това дето си го чувстваш, си е истинско. Реално, и желанието да го назовеш с думи, да му придадеш форма, съвсем не трябва да се обезличава по този начин. Но нищо не може да се направи.

Иска ти се да кажеш: "Липсваш ми", "Обичам те", но тези думи просто си увисват в пространството. Повтаряни, крещяни, протъркани от писане. А в тебе вътре не е така. Живи са и са топли като кръвта ти. Затова е трудно. Мъчно е. Страшно е. И все пак ги казваш. За да може все някой да ги чуе. Надяваш се някой да ги каже и на теб. Да ги чуеш, впримчени в гласа на някой друг. Не в теб, не от теб. Може би за да се успокоиш, че не си единствения затворник, че все още има смисъл. Иначе какво? Какво ти остава?

А най-хубаво е, когато не ти се говори. Когато няма нужда. Тогава мълчанието се изпълва със смисъл. Тогава думите са излишни. Всичко е просто и ясно. И някак пред очите ти е по-светло. И вътре в теб е по-светло, по-тихо. Не ти се крещи, кръвта не напира през върховете на пръстите ти, неспособна да се умири. Сърцето ти не пулсира в слепоочието ти с неистовото желание да изкара оттам някоя измъчена мисъл. Тогава всичко е тишина. Всичко е чувство. И ако има кой да седи и да го усеща заедно с теб... Тогава си безкрайно щастлив... Без причина, просто ей така. Няма нужда от обяснение. Кому са нужни обяснения...

Пространството е нищо. Винаги мога да протегна ръка и да те докосна. Колкото и да си далече... Винаги мога просто да се надигна на пръсти и да те погъделичкам по стъпалото, да те сръчкам лекичко с лакът или да дръпна крайчеца на дрехата ти като малко дете. Винаги мога да те докосна. Да си взема топлина от теб. Трябва само да заровя пръсти в сърцето си...

Винаги мога да те видя. Винаги. Образът ти е впримчен в кафявия цвят на очите ми. Цвят на есен и тъгa. Цвят като дебелата напукана кора на някое твърде старо дърво, като земята напролет, която прави кожата на ръцете ти грапава. Вътре си. Трябва само да надникна в огледалото. Трябва само да се усмихна.
Понякога плача. Тогава и ти плачеш с мен.

С мен си. Винаги. Нося те в дланите си; на раменете си, подобно на немирно детe. И се смея заедно с теб. Наивно. По детски, с пълен глас.

Понякога, когато ми е много тъжно и си мисля, че те няма, ти си точно зад гърба ми. Обгръщаш ме здраво с ръцете си и стискаш със всичка сила. Тогава си мисля, че гърдите ми ще се пръснат от болка. А всъщност не боли. Ти просто ме стискаш, за да не ти избягам. За да не ме изгубиш, за да ми напомниш, че си тук и липсата ти е само плод на моето въображение.

2013/04/20

'The Choice' by Nicholas Sparks: REVIEWQuotes I liked:
"Stories are as unique as the people who tell them, and the best stories are those in which the ending is a surprise."
You are every hope and every dream I've ever had, and you've made me happier than any man could possibly be.
"Колко далеч би стигнал, за да запазиш надеждата за любовта жива?" 
Това изречение един вид обобщава целия роман. Както обикновено плаках докато четох тази книга, типичен роман за Никълъс Спаркс. Неговите герои са толкова реални, че понякога се чудя дали пише истински истории за истински хора. Образът на Травис и неговия начин на мислене бяха много реални. Може би и аз щях да мисля и да действам по същия начин като него в подобни обстоятелства. А втората част на книгата беше просто брилятна!

Можеш ли все още да държиш на нещата, въпреки че изглежда, че те вървят към грешната посока?

Това е различен вид любова история, която ще докосне сърцата ви. В книгата става пределно ясно, че любовта не познава граници. Дори времето не може да каже какво си готов да дадеш само той/тя да остане в твоите ръце. 

В живота има случаи, когато трябва да направиш избор. Избор, който може да доведе до две различни неща и точно тогава трябва да прецениш възможностите си.

Уроци се научават чрез грешки. Хората стават по-силни след ураган.

Травис Паркър и Габи доказват това чрез тяхната ПРОСТА, НО НЕОБИЧАЙНА любовна история.

Определено това беше една от най-реалните книги, който някога съм чела!
Никълас Спаркс не ме е разочаровал нито един път до сега. Гледала съм всичките филми, който са базирани на неговите книги и съм чела доста книги, написани от него. И нито една от тях не беше лоша. Той е един автор, на който винаги мога да разчитам, защото гарантира великолепни и докосващи истории, написани по един много трогателен начин и пълни с човешки емоции. Неговите истории имат малко от 'нека да правим секс' и мнооого от 'Обичам те завинаги' и това е нещото, което непоправима романтичка като мен харесва най-много. (Стига де, кой не харесва да чете романтични романи?) Харесва ми идеята главният герой да срещне човекЪТ и да прекара остатъка от живота си с този човек.

За пореден път се чувствам голяма щастливка, че открих Никълъс Спаркс и започнах да чета неговите книги! Защото 'The Choice' беше поредната, която със сигурност ще препрочета.


–––––––––––––––––––––––––––––––

" How far would you go to keep the hope of love alive?"
This kind of summarizes the novel. As usual I cried while reading the novel, a typical Nicholas Sparks' book. His characters are so real that sometimes I wonder if he writes true stories about real people. Travis' characterization, his thinking was very real. I would have thought and acted in exactly the same way as he did in those circumstances. Part two of the book was simply brilliant.

Could you still hold on if things seems to be heading in the wrong way?

A different kind of love story that will touch your hearts. You'll see in this that love knows no boundaries. Even time can't speak how much you'll offer just for him/her to stay in your arms.

In life there are instances that you need to make a choice. A choice that could result to two things and that's where you need to weigh your options.

Lessons are learn through mistakes. People become stronger after a hurricane.

Travis Parker and Gabby proved this with their SIMPLE BUT EXTRAORDINARY love story.

Definitely this was one of the most realistic novels I have ever read.
Nicholas Sparks has not disappointed me even once so far. I have watched all the movies based on his books and read so many books written by him. And not even a single one of them was bad. He is one author I can always rely on, since he guarantees a great touching tale written in a very poignant manner, full of human emotions. His stories have less of "let's have sex" and moooore of "I love you forever" which is the thing that a hopeless romantic like me likes the most! (C'mon who doesn't enjoy reading romantic novels?) I like the idea of meeting "the" person and spending rest of the life with that person.


Once again I feel more than lucky to having found Nicholas Sparks and started reading his books! Because 'The Choice' was another that I will surely reread.
2013/04/17

Земетресение в Иран.
Терористична атака по време на Бостънския маратон.
Северна и Южна Корея на прага на война.
Гражданска война в Сирия.
Серия атентати в Ирак с 36 убити и поне 200 ранени.
Доказателства за употреба на химически оръжия в Сирия.
Размирици във Венецуела.

И всичко това само в последните няколко дни.
Светът се тресе.

А днес психоложка ме накара да напиша всичките цели, които си поставям за напред в живота ми...
Как да бъда сигурна в моите цели, след като почвата под краката ми е толкова нестабилна и се страхувам какво ще донесе утрешния ден?

П.С. Съжалявам, че омърсих блога си с толкова негативно насочена публикация!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

An earthquake in Iran.
Terrorist attack at the Boston Marathon.
North and South Korea on the brink of war.
Civil war in Syria.
Series of attacks in Iraq killed 36 and injured at least 200.

Proof of use of chemical weapons in Syria.
Unrest in Venezuela.

And all these happened in the last few days.
The world is shaking.

And a psychologist today made me write all the goals that I set up for my life ...

How can I be certain of my goals when the ground under my feet is so unstable and I am afraid of what tomorrow will bring?

PS I'm sorry I stained my blog with so negatively focused publication!

2013/04/10

❤ A thousand days with you! ❤

Днес се навършват точно хиляда дни, откакто животът ми се промени. Откакто най-прекрасният човек на света ме заобича. Откакто АЗ започнах да обичам този човек. Моето мишленце. Човекът, за когото си струваха всичките тези хиляда дни на чакане, защото аз знам, че денят, в който ние вече ще сме заедно завинаги е много близо.


Вярвам в нас и в силата, която имаме, защото въпреки растоянието, което ни разделя, ние никога не спряхме да се обичаме и да се подкрепяме във всяко едно нещо. Убедена съм, че истинската любов съществува и ние сме доказателството за това! Искам тези хиляда дни да са просто началото и тепърва да ни предстои най-хубавото в този живот!

Обичам те за хиляди дни. Ще те обичам още хиляда. И после отначало!

my week in pictures [1st April - 7th April]

Идеята за 'моята седмица в снимки' я взех от един друг блог и тъй като ми хареса доста като идея, реших да се опитам да я прилагам и в моя блог. Понеже знам, че не съм човек, който би могъл да го постигне това, мога да кажа само, че ще положа големи усилия да публикувам публикации във връзка с моите седмици, ако не всяка седмица, то поне през седмица-две. : ) Наистина се надявам да успея да го правя достатъчно редовно, защото както казах идеята страшно много ми хареса и ще е жалко да не я прилагам поради липса на време или още по-лошо мързел!

I took the idea 'My week in pictures' from another blog and since I really liked it I thought that I should do it in my blog as well. However, I know that I am not a person who can actually do that but at least I will say that I'll make all the efforts to write posts related to my weeks if not every week at least every two or three weeks. ( : I really hope to manage to do this often enough because as I said I like the idea so much and it will be a pity not to do it due to lack of time or even worse laziness!

И така, нека започна с няколко главни наблюдения върху изминалата седмица. Тя беше изпълнена с доста емоции, поради простата причина, че ми беше рождения ден (4ти Април). Ще публикувам снимки на това, което получих като подарък от близки и приятели. Също така ще ви покажа и няколко снимки от купона, който направих в едно страхотно заведение в центъра на Никозия (за което мисля да напиша рецензия тези дни!) и на всичко останало, което ме вълнуваше през изминалите седем дни.

So, let me start by making some general comments on the past week. It was filled with a lot of emotions due to the fact that it was my birthday (4th of April). I will post some photos of the things that I got as presents from my relatives and friends. Moreover, I will show you pictures from my birthday party as well which was held in a wonderful cafe-restaurant in Nicosia (I consider writing a review on this!) and everything else that got me excited during the past seven days.

WHAT I ATE?

Разбира се прекрасните пълнени чушки на мама на първата снимка! Също така плодова салата на втората. Тази седмица ядох много подобни салати, тъй като бях малко болна и се нуждаех отчаяно от много витамини. На следващата снимка е една друга салата с майонеза, варени яйца, кашкавал и кисели краставички, на която мога да кача рецептата. На последната е добре познатото картофено пюре, което мама направи за рождения ми ден.

Of course in the first photograph my mom's perfect and super delicious stuffed peppers! Also in the second one there is a fruit salad. This week I ate a lot of salads like this one because I was little sick and I needed desperately a lot of vitamins. In the next photograph is another salad with mayoneise, boiled eggs, cheese and pickles. Maybe I will post the recipe of this one. In the last photograph is a bowl of mashed potatoes which my mom made for my birthday.

WHAT I DRUNK?


МНОГО чайове! Наистина много, всеки ден, за да може да ми се възтанови пресипналия клас!
Втората снимка - разбира се моето любимо фрапучино мока от кафето до нас!

A LOT OF teas! Really many teas, every day in order to get rid of my hoarse voice!
On the secong photograph - of course, my favourite frappuccino mocha from the nearby cafe!

WHAT I READ?

'Изборът' от Никълъс Спаркс ❤

'The Choice' by Nicholas Sparks ❤

WHAT I GOT FOR MY BIRTHDAY?


Розова химикалка от Сваровски от мама, тати и Ники! ❤

A pink pen from Swarovski from my parents and my brother! ❤


От мишлето най-страхотната маша за коса, която съм виждала някога! Remington Pearl Curling Wand! ❤

From my boyfriend I got the most wonderful curling wand ever! Remington Pearl Curling Wand! ❤


И от приятелите ми - различни дрешки и една книжка!

And from my friends I got some pieces of clothing and a book!

WHAT SURPRISED ME?Изненадата от мишленцето със сладкишчето във форма на сърце от сладкарницата и прекрасната торта, която мама беше направила за рождения ми ден. ❤

The surprise from my boyfriend with the heart-shaped cake from the sweetshop and the best cake ever made by my mom for my birthday. ❤


И няколко поздравления за рождения ден от Ставрина и от господина по Английски език. =D

And some birthday wishes from Stavrina and my English teacher. =D

MY BIRTHDAY PARTYWHAT MUSIC DID I LISTEN TO?WHAT MOVIE DID I SEE?

See you next week! I hope :(

2013/04/01


Най-накрая той е тук! Най-прекрасният месец в годината. Моят месец. Месецът, през който всичко става зелено, всички растения цъфтят и навсякъде се носи приятния аромат на пролетта, тъй като тя изпълва въздуха с сладката миризма на разцъфналите пролетни цветя.
❤ Април. ❤

Поради повода блогът е окрасен с нов template, който да подхожда на прекрасния ми месец.
_____________________________________________

Finally it is here! The most wonderful month of the year. My month. The month during which everything becomes green, every plant blossoms and you can smell the nice scent of spring everywhere since it fills the air with the sweet scent of blooming spring flowers.
❤ April. ❤

For the occasion my blog is decorated with new template that matches with my gorgeous month.   
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS